REGULAMIN KONKURSU W RAMACH
FESTIWALU FILMOWEGO „ŚWIAT MAKLAKA I JEGO PRZYJACIÓŁ”

KONSTANCIN JEZIORNA 23-25.09.2022

Konkurs Filmowy dla aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym sposób pogodny i życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny. Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność Patrona oraz jego przyjaciół. Słowo-obraz-muzyka i „Duch Maklaka” to pożądane cechy prac konkursowych. Nagrodzone dzieła zostaną zaprezentowane publicznie w trakcie Finału Konkursu.

DATA I MIEJSCE

Festiwal odbędzie się 23-25.09.2022 r. w Konstancińskim Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie i będzie w formie spotkań i pokazów na żywo oraz online.

ORGANIZATORZY

Organizatorem festiwalu jest Konstanciński Dom Kultury

KONKURS

 1. Tematyka, gatunek i forma zgłaszanych do konkursu filmów jest dowolna, a czas projekcji nieograniczony.
 2. Podstawą zakwalifikowania filmu do konkursu jest jego tematyka, zgodna z ideą Festiwalu.
 3. Nadesłane filmy muszą być wyprodukowane po 1 stycznia 2020 r.
 4. Ostateczny termin zgłoszenia filmów mija 15 sierpnia 2022 r.
 5. Film może zostać zgłoszony przez reżysera lub producenta na adres mailowy: agryglicka@konstancinskidomkultury.pl (z załączonym linkiem z możliwością pobrania filmu, aktywnym do 16 sierpnia 2022 r.) lub pocztą na adres:
  KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY,
  ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
  z dopiskiem FESTIWAL ŚWIAT MAKLAKA
 1. Zgłoszenia powinny zawierać krótki opis filmu, biografię oraz filmografię reżysera, nazwę producenta, przynajmniej jeden fotos z filmu, email oraz numer telefonu.
 2. Do konkursu nie dopuszcza się filmów zgłoszonych w poprzedniej edycji Festiwalu.
 3. Specyfikacja techniczna nadsyłanych filmów: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, AVI, MOV. Maksymalna rozdzielczość: 1920X1080
 4. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie przedstawiona do dnia 5.09.2022 r.
 5. Twórcy filmów zakwalifikowanych do konkursu zostaną poinformowani mailowo.
 6. Organizator nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na festiwal czy odbiorem nagrody.
 7. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Konstanciński Dom Kultury.

NAGRODY

 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje powołane przez Organizatora Jury.
 2. Jury przyzna nagrody finansowe.
 3. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.
 4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

PROMOCJA FESTIWALU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych twórców filmu dla potrzeb niezbędnych do promowania Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie Festiwalu Filmowego „Świat Maklaka i jego przyjaciół”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji fragmentów nadesłanych filmów (do 2 minut)
  w stacjach telewizyjnych oraz w Internecie w ramach działań promujących Festiwal Filmowy „Świat Maklaka i jego przyjaciół”.

REGULAMIN W PDF_______________________POBIERZ

REGULAMIN W PDF______POBIERZ

FESTIWAL_FILMOWY
MAKLAKA
i_jego_przyjaciół

23.09-25.09.2022

KDK HUGONÓWKA

ul. Mostowa 15_______________Konstancin-Jeziorna

Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15 05-510
Konstancin - Jeziorna
biuro@festiwalmaklaka.pl
tel. +22 484 20 21
POLITYKA COOKIES / POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO /OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram