REGULAMIN KONKURSU W RAMACH
FESTIWALU FILMOWEGO „MAKLAKA I JEGO PRZYJACIÓŁ”

KONSTANCIN JEZIORNA 27 września - 1 października 2023 r.

Konkurs Filmowy dla aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym sposób pogodny
i życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny. Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność Patrona oraz jego przyjaciół. Słowo-obraz-muzyka i „Duch Maklaka” to pożądane cechy prac konkursowych. Nagrodzone dzieła zostaną zaprezentowane publicznie w trakcie Finału Konkursu.

DATA I MIEJSCE

Festiwal odbędzie się 27.09-01.10.2023 r. w Konstancińskim Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie i będzie w formie spotkań
i pokazów na żywo oraz online.

ORGANIZATORZY

Organizatorem festiwalu jest Konstanciński Dom Kultury

KONKURS

  1. Tematyka, gatunek i forma zgłaszanych do konkursu filmów jest dowolna, a czas projekcji nieograniczony.
  2. Podstawą zakwalifikowania filmu do konkursu jest jego tematyka, zgodna z ideą Festiwalu.
  3. Nadesłane filmy muszą być wyprodukowane po 1.01.2021 r.
  4. Ostateczny termin zgłoszenia filmów mija 31 sierpnia 2023 r.
  5. Film może zostać zgłoszony przez reżysera lub producenta na adres mailowy: biuro@festiwalmaklaka.pl (z załączonym linkiem z możliwością pobrania filmu, aktywnym do 15 września 2023 r.) lub pocztą na adres: KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna z dopiskiem FESTIWAL ŚWIAT MAKLAKA
  6. Zgłoszenia powinny zawierać krótki opis filmu, biografię oraz filmografię reżysera, nazwę producenta, przynajmniej jeden fotos z filmu, email oraz numer telefonu.
  7. Do konkursu nie dopuszcza się filmów zgłoszonych w poprzedniej edycji Festiwalu.
  8. Specyfikacja techniczna nadsyłanych filmów: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, AVI, MOV. Maksymalna rozdzielczość: 1920X1080
  9. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie przedstawiona do dnia 20.09.2023 r.
  10. Twórcy filmów zakwalifikowanych do konkursu zostaną poinformowani mailowo.
  11. Organizator nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na festiwal czy odbiorem nagrody.
  12. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
  13. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Konstanciński Dom Kultury.

NAGRODY

  1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje powołane przez Organizatora Jury.
  2. Jury przyzna nagrody finansowe.
  3. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.
  4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

PROMOCJA FESTIWALU

  1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych twórców filmu dla potrzeb niezbędnych do promowania Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie Festiwalu Filmowego „Maklaka i Jego Przyjaciół”.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji fragmentów nadesłanych filmów (do 2 minut) w stacjach telewizyjnych oraz w Internecie w ramach działań promujących Festiwal Filmowy „Maklaka i Jego Przyjaciół”.

REGULAMIN W PDF_______________________POBIERZ

REGULAMIN W PDF______POBIERZ

FESTIWAL_FILMOWY
MAKLAKA
i_jego_przyjaciół

27.09-01.10.2023

KDK HUGONÓWKA

ul. Mostowa 15_______________Konstancin-Jeziorna

Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15 05-510
Konstancin - Jeziorna
biuro@festiwalmaklaka.pl
tel. +22 484 20 21
POLITYKA COOKIES / POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO /OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram