O FESTIWALU

V FESTIWAL FILMOWY ŚWIAT MAKLAKA I JEGO PRZYJACIÓŁ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że tegoroczna edycja Festiwalu „Filmowy Świat Maklaka i Jego Przyjaciół” odbędzie się w innym terminie. Podjęliśmy tę decyzję z powodów niezależnych od Konstancińskiego Domu Kultury, szczególnie z uwagi na niepewną sytuację pandemiczną. Ze względu na charakter Festiwalu bardzo zależy nam na spotkaniu z publicznością na żywo, a nie online. Już wkrótce spotkamy się w szerokim gronie przyjaciół i sympatyków twórczości Zdzisława Maklakiewicza. Bardzo na to wszyscy czekamy. O nowym terminie poinformujemy jesienią.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla uczestników festiwalowego Konkursu Filmowego, aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Czekając na V edycję Festiwalu zachęcamy do przesyłania filmów w ramach ogłoszonego w tym roku konkursu (termin nadsyłania materiałów do 15 listopada). Wszystkie już nadesłane prace wezmą udział w V edycji Konkursu.

 

Do zobaczenia!

 

 

 

Festiwal ŚWIAT MAKLAKA poświęcony jest popularyzacji dokonań artystycznych Zdzisława Maklakiewicza oraz jego przyjaciół, kultowych aktorów, reżyserów… ikon polskiego filmu.

„Myślę, że zaczęło się od tego, że jestem brzydki. Nie przypominam Gregory Pecka ani Mastroianniego. Nie jestem amantem, wcieleniem ideału kobiet. A jak się nie jest ideałem kobiet, nie jest się również ideałem reżyserów. Ktoś mnie kiedyś widział pewnie w takiej roli mało pozytywnej i uznał, że będzie ze mnie dobry typ. I tak zostałem typem. Ale sam siebie uważam za człowieka bardzo pozytywnego.”- Zdzisław Maklakiewicz

KONKURS
Festiwal składać się będzie z dwóch nurtów. Pierwszy to Konkurs Filmowy dla aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając  go przy tym sposób pogodny
i  życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny.
Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność Patrona- komponował muzykę teatralną, występował
w teatrze, filmie, telewizji i radiu. Słowo-obraz-muzyka i „Duch Maklaka” to pożądane cechy prac konkursowych. Czekamy na filmy amatorskie, studenckie
i nurtu off. Nagrodzone dzieła zostaną zaprezentowane publicznie w trakcie Finału Konkursu.

SPOTKANIA
Równolegle do części konkursowej, odbywać się  będą pokazy filmów i widowisk telewizyjnych z udziałem Maklaka. Obok słynnych obrazów pokażemy też nieznane i zapomniane. Odbędą się także spotkania z twórcami, którzy współpracowali ze Zdzisławem Maklakiewiczem.