O FESTIWALU

IV FESTIWAL FILMOWY ŚWIAT MAKLAKA I JEGO PRZYJACIÓŁ
18.10.2020, KONSTANCIN-JEZIORNA

Tegoroczny Festiwal będzie inny niż dotychczasowe edycje. Ten rok jest dla nas wszystkich trudny, ale nie chcemy naszej festiwalowej publiczności pozostawiać bez imprezy, która już na dobre zagościła w Konstancinie-Jeziornie. Dlatego postanowiliśmy, że w tym roku spotkamy się z hybrydowo. Oznacza to, że będziemy transmitować Festiwal w internecie, ale zapraszamy też na spotkania do Konstancińskiego Domu Kultury. Oczywiście wszystkich nas obowiązuje reżim sanitarny.

Festiwal ŚWIAT MAKLAKA poświęcony jest popularyzacji dokonań artystycznych Zdzisława Maklakiewicza oraz jego przyjaciół, kultowych aktorów, reżyserów… ikon polskiego filmu.

„Myślę, że zaczęło się od tego, że jestem brzydki. Nie przypominam Gregory Pecka ani Mastroianniego. Nie jestem amantem, wcieleniem ideału kobiet. A jak się nie jest ideałem kobiet, nie jest się również ideałem reżyserów. Ktoś mnie kiedyś widział pewnie w takiej roli mało pozytywnej i uznał, że będzie ze mnie dobry typ. I tak zostałem typem. Ale sam siebie uważam za człowieka bardzo pozytywnego.”- Zdzisław Maklakiewicz

KONKURS
Festiwal składać się będzie z dwóch nurtów. Pierwszy to Konkurs Filmowy dla aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając  go przy tym sposób pogodny
i  życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny.
Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność Patrona- komponował muzykę teatralną, występował
w teatrze, filmie, telewizji i radiu. Słowo-obraz-muzyka i „Duch Maklaka” to pożądane cechy prac konkursowych. Czekamy na filmy amatorskie, studenckie
i nurtu off. Nagrodzone dzieła zostaną zaprezentowane publicznie w trakcie Finału Konkursu.

SPOTKANIA
Równolegle do części konkursowej, odbywać się  będą pokazy filmów i widowisk telewizyjnych z udziałem Maklaka. Obok słynnych obrazów pokażemy też nieznane i zapomniane. Odbędą się także spotkania z twórcami, którzy współpracowali ze Zdzisławem Maklakiewiczem.