REGULAMIN

REGULAMIN
FESTIWALU FILMOWEGO „ŚWIAT MAKLAKA”
KONSTANCIN JEZIORNA 2017

DATA I MIEJSCE:

FESTIWAL  odbywa się w dniach 1-2 lipca 2017 r. w Konstancińskim Domu Kultury w Konstancinie – Jeziornie

ORGANIZATORZY

Organizatorami i realizatorami festiwalu są: Konstanciński Dom Kultury i Fundacja „Świat Maklaka”.

KONKURS

Głównym punktem festiwalu będzie konkurs filmowy dla aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny.  Nie dzielimy zgłoszonych filmów pod względem gatunku czy czasu trwania. Promujemy atrakcyjność i oryginalność. Jego celem jest wyróżnienie dzieł autorów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając  go przy tym sposób pogodny i  życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm.

ZGŁOSZENIA

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń znaleźć można w zakładce ZGŁOSZENIA.

NAGRODY

Informacje na temat nagród opublikujemy wkrótce.

PRZEBIEG FESTIWALU

Organizatorzy zobowiązują  się do zapewnienia na czas trwania festiwalu 1 noclegu dla jednej osoby wskazanej do reprezentowania filmu.

Koszt wysłania zgłoszenia na adres organizatora pokrywa zgłaszający.

Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich .

Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

PATRONATY